Bank of China
1.Hangzhou Qingchun Branch: No.320 Yan’an Road
2.Hangzhou Binjiang Branch: No.3806 Jiangnan Avenue, Binjiang District
3.Hangzhou Gaoxin Branch: No.388 Wensan Road, High and New Technology Industrial Zone
4.Hangzhou Xihu Branch: No.44 Huagoang Lane, Xihu District

China Construction Bank
1.Hangzhou Binjiang Branch: No.480 Jiangnan Avenue, Binjiang District
2.Hangzhou Banshan Branch: No.93 Banshan Road, Gongshu District
3.Hangzhou Chenxi Branch: No.206 Tianmushan Road, Xihu District