Hangzhou Catholic Church
杭州天主教堂
415 Zhongshan N Rd, WuLin ShangQuan, Xiacheng Qu, Hangzhou Shi, Zhejiang Sheng, China, 310000
+86 571 8510 1803

Si-Cheng Church
思澄堂
132 Jiefang Rd, Shangcheng Qu, Hangzhou Shi, Zhejiang Sheng, China, 310000
website:-www.hzsct.org
+86 571 8702 4262

Chongyi Church of Christian Council
杭州基督教会崇一堂
26 Xintang Rd, Jianggan Qu, Hangzhou Shi, Zhejiang Sheng, China, 310000
website:-www.chongyitang.org
+86 571 8696 1163

崇一堂
Qingchun E Rd, QingChun ShangQuan, Jianggan Qu, Hangzhou Shi, Zhejiang Sheng, China, 310000
website:-www.chongyitang.org